Project description

Process description/ Capacity: Odstranění benzenu z nafty hydrogenací s kapacitou 400 000 t/rok.
Scope of Work: Prováděcí projekt pro „hydrotreater“ and Benfree jednotky

Customer: Technip/ Motor Oil Hellas